≡ Menu

Ei lapsia laitoksiin!   

Mikä on joillekin itsestään selvää, ei ole sitä kaikille. Kumpi on mielestäsi parempi paikka lapselle –

koti vai laitos?

Autamme lapsia, jotta he voivat  jäädä omaan kotiinsa. Ukrainan valtion nykyisenä suuntana on perheiden auttaminen tai hätätilanteesa lapsen sijoittaminen  sijaiskotiin, eikä laitokseen.

Haluatko olla mukana tukemassa tätä tavoitetta?Tuemme apua tarvitsevia lapsia ja perheitä ja myös Itä Ukrainasta sota-alueelta paenneita lapsia ja aikuisia.

Jumalan työkentällä Ukrainassa

Yhdessä sinun kanssasi voimme antaa lapselle toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Lasten Lähetystö auttaa paikan päällä, mutta ilman apuasi se ei olisi mahdollista.

23.5.2018

Kevätkeräys on päättynyt

Kuva: Katja Volosjin

Kiitos kaikille osallistujille – saat viikonloppuna iloisen raportin ja terveiset avun saajilta.

/ Mirjam