KUMMIEN TUELLA 

  • saavat apua kouluvaatteisiin ja ruokaan
  • lapset saavat käydä Kaverikodissa, saavat osallistua kerhoihin 
  • saavat mahdollisuuden tulla pyhäkouluun

Lasten yhteinen kummi

Voit tulla lasten yhteiseksi kummiksi. Näin voimme auttaa oikeudenmukaisesti siellä, missä tarve on suurin. Lasten tarpeet vaihtelevat, ja tukesi käytetään aina tärkeimpään: ruokaan, lääkkeisiin, pakollisiin kouluvaatteisiin. Lasten yhteisenä kummina saat tietoa lapsista, joita olet mukana auttamassa. Halutessasi voit valita tulla kummiksi nimetylle lapselle.